Vertrouwenscontactpersoon binnen AV Flevo Delta.

Binnen iedere vereniging is een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Binnen Flevo Delta ben ik de VCP. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen een vereniging. “Veilig voelen “ is persoonlijk. Het is wel een belangrijk punt om binnen de vereniging fijn te kunnen sporten. Luister naar je gevoel.

Als VCP ben ik bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is: leden, trainers, vrijwilligers, ouders, bestuur.
Een VCP kiest geen kant naar aanleiding van wat je hoort. Ik zal daarom ook geen onderzoek doen naar wat er is gebeurd of wat de waarheid is.  De VCP is geen hulpverlener. De VCP luistert, denkt mee, wijst de weg naar hulpverlening. Verder is het belangrijk om preventief te werken.

Loop niet te lang rond met vragen. Ga het gesprek aan als je een melding wilt doen. Het gesprek met een VCP is vertrouwelijk.
Omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de veiligheid binnen de vereniging, zal het bestuur betrokken worden bij een melding. Dit kan geanonimiseerd. Ik zal je meenemen in de stappen en verantwoordelijkheden. We leggen schriftelijk vast wat je melding is en met wie het wordt besproken en hoe het verslag wordt opgeslagen.

Dit klinkt erg formeel dat klopt,  Het zijn landelijk vastgelegde protocollen. Je kunt ook contact met mij opnemen als je advies wil of iets wil voorleggen.
Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag.

Petra Wilbrink

Naast alle positieve kanten van sport heeft het ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Dit kan zijn pesten, doping, match-fixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie en ongewenst gedrag.  Allemaal gebeurtenissen die de waarden zoals respect, vriendschap en eerlijk spel aantasten. Kom jij dit tegen binnen onze vereniging of heb je er zelf mee te maken? Neem dan contact op. De vertrouwenscontactpersoon kan je hierin helpen.

Je krijgt persoonlijke hulp maar hebt zelf de regie.

Hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Er is altijd een eerste stap nodig. Twijfel je, dan is het toch beter om die stap te zetten. Hieronder vindt je wat tips die kunnen helpen.

Belangrijk:

  • Ben je in gevaar?
  • Heb je een arts nodig?

Tips voor melden (zie deze infographic):

  • Wat is er precies gebeurd?
  • Wanneer was dat?
  • Waren er andere personen bij?
  • Weet je wie de beschuldigde is?
  • Heb je misschien film of papieren die je veilig moet bewaren?
  • Zijn er andere slachtoffers?
  • Wacht niet te lang en zoek hulp jij denkt als dit nodig is.

Hoe maak ik een melding of klacht?

Je maakt eerst een melding bij het bestuur van AV Flevo Delta en/of de vertrouwenscontactpersoon. Als je dat niet prettig vindt mag je ook contact opnemen met de Atletiekunie of met het centrum veilige sport.

Een melding mag anoniem worden gedaan via SpeakUp. Bij een anonieme melding kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

Meldplicht voor het bestuur

Het bestuur van AV Flevo Delta moet met je melding aan de slag. Het bestuur heeft ook een meldplicht naar de sportbond of het Centrum, zodat er een dossier waarin alle informatie over de gebeurtenis komt te staan aangemaakt kan worden. Gezamenlijk ondersteunen we je met het vinden van de beste oplossing.

Het bestuur zal je uitnodigen voor een gesprek om je melding toe te lichten. Ze zullen dan waarschijnlijk ook de persoon die beschuldigd wordt gaan spreken, wat is zijn/haar versie van wat er gebeurde. Het bestuur kan de beschuldigde van de vereniging wegsturen tijdens deze periode.