We vinden het belangrijk dat de mensen die bij ons komen sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen.

Een omgeving waar je lekker en gezond kunt eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag.

Als sportvereniging is AV Flevo Delta een belangrijke omgeving voor opgroeiende kinderen en volwassenen. We maken duidelijk afspraken op basis van drie thema’s die in ons gezonde sportomgeving beleid zijn meegenomen. We communiceren dit en maken dit zoveel mogelijk zichtbaar binnen de vereniging. We zorgen er ook voor dat onze vrijwilligers en trainers hiermee werken en dit uitgedragen naar anderen.

… een verantwoord alcoholbeleid

Het gebruik van alcoholische dranken in het clubhuis als op het buitenterrein en tijdens trainingen buiten het complex is niet toegestaan. We zijn een volledig alcoholvrije vereniging. Alcoholgebruik na fysieke inspanning, zoals een training of wedstrijd, kan negatieve invloed hebben op het lichaam. Dat geldt zowel voor het herstel van het lichaam voor een volgende fysieke inspanning als het herstel van letsel opgelopen tijdens het sporten.

…we hebben een rookbeleid

AV Flevo Delta is rookvrij. Net als roken, is het inademen van tabaksrook uit de omgeving zeer schadelijk voor de gezondheid. In Nederland wordt de sterfte die kan worden toegeschreven aan meeroken, geschat op enkele duizenden personen door hartaandoeningen en enkele honderden door longkanker per jaar.

Een rookvrij beleid bij ons betekent dat nergens op ons terrein tabak,  e-sigaret of andere rookmiddelen gebruikt mogen worden. Ook de entree en de gebieden langs de baan zijn rookvrij.

letten op voedselverspilling en gezond eten

We hebben een gezond aanbod en presenteren dit aantrekkelijk en opvallend. We doen dit volgens de Richtlijn Eetomgevingen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Ons aanbod passen we stap voor stap aan richting meer Schijf van Vijf producten.

We presenteren gezondere en duurzamere keuzes aantrekkelijk en opvallend en we stimuleren het drinken van water. Daarbij willen wij zoveel mogelijk voedselverspilling beperken. O.a. door onze inkoop aan te passen op de verwachte verkoop en bereiden pas verse producten als dit wordt aangevraagd.

Het rook- en alcoholbeleid geldt voor iedereen. Gebruikt men toch, dan wordt er vriendelijk verzocht te stoppen óf buiten het sportpark, wel buiten het zicht van anderen, verder te roken of te drinken.

We geven zo aan iedereen het goede voorbeeld om op onze vereniging gezond te sporten in een gezonde omgeving.