Aanmeldingsformulier

Jouw email adres om contact op te nemen

Aan welk onderdeel wil je deelnemen
Wanneer wil je starten

Lid Atletiekunie
Ik ben al lid van de atletiekunie. Dit is mijn atletiekunie lidnummer:

Lid vereniging
Naam van de atletiekvereniging als je daar al lid bent.

Hoeft alleen aangevinkt te worden indien dit het jaar is waarin je 20 jaar of ouder wordt en mee wil gaan doen aan wedstrijden.

Incasso
Hierbij machtig ik AV Flevo Delta om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.

Jonger dan 18 jaar

Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingsverstrekking.

Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd

Vrijwilligers
AV Flevo Delta is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij AV Flevo Delta te betrekken.

We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:


Statuten
Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van AV Flevo Delta.
De statuten worden op aanvraag verstrekt.

Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.

Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.


Akkoord Privacy Statement

Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van onze vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben. Meerdere opties zijn mogelijk.


Door op de knop verzenden te drukken bevestig je het lidmaatschap. Je krijgt een email met alle gegevens toegezonden.

(form LW1708)