Jouw eigen gegevens

Jouw voornaam (geen initialen)
Nummer van jouw mobile telefoon om direct contact op te nemen.

Wat je wil doen bij Flevo Delta en doe je nu al aan atletiek?

Heb je eerder aan atletiek gedaan?
Als je al lid bent van de Atletiekunie. Vul hier dan jouw lidnummer in. Als je nog niet lid bent dan hoeft je hier niets in te vullen.
Ben je al lid van een andere atletiekvereniging. Vul dan hier de naam in.

Incasso voor lidmaatschap betaling?

Hierbij machtig ik AV Flevo Delta om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.

Ja
Voer hier de naam in die op de betaalrekening staat.
De naam van het nieuw lid. Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingsverstrekking. Deze wordt als handtekening beschouwd

Vrijwilligerswerk voor AV Flevo Delta

AV Flevo Delta is een club die draait op vrijwilligers. Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen. We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten. Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij AV Flevo Delta te betrekken.

We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.

Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Statuten Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van AV Flevo Delta. De statuten worden op aanvraag verstrekt.